Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Proč registrace?

Proč je nutná registrace a osobní údaje?

SFK Avalon o.s. je registrováno ve Veřejném registru zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Údaje o účastnících (jméno a příjmení a datum narození) nám slouží:
- pro přidělování slev na základě věku,
- pro rozlišení účastníků kvůli (ne)nalévání alkoholu,
- pro identifikaci účastníků za účelem zvýšení bezpečnosti na festivalech,
- pro identifikaci účastníků za účelem vracení přeplatků a výdeje vstupenek, stravenek a dalších festivalových dokladů nezanedbatelné hodnoty,
- pro výplatu honorářů autorům pořadů (je nutné uvádět i bydliště),
- pro zajištění ubytování naším prostřednictvím,
- pro statistické účely.

Pronajímatelé budov pro program a ubytování, úřady, hasiči, policie i my pořadatelé nemůžeme mít na Festivalech fantazie bezejmenný dav, ve kterém se mohou snadno schovat případní problémoví účastníci. Základní identifikace účastníků chrání festivaly a jejich účastníky. Problémové účastníky lze trvale vyloučit a postihnout, žádat nápravu škod. Povinnost registrace odrazuje potížisty, zvyšuje bezpečnost, snižuje počet přestupků a krádeží na minimum. Slouží pro větší kontrolu nenalévání alkoholu mladistvým. Plus přináší slevy. Je tedy v zájmu každého slušného účastníka.

Uchovávané údaje neobsahují rodné číslo a s výjimkou autorů pořadů ani bydliště, není tedy zákonný ani jiný důvod odmítat poskytnout tyto údaje. Údaje nevyužíváme k marketingovým účelům, nepředáváme žádné další straně, nesdělujeme (případně s výjimkou státních orgánů, policie a hasičů). Používáme e-mail (případně telefon) pouze pro účely komunikace a posílání informací o Festivalech fantazie (a i to lze v Nastavení osobních údajů omezit). Údaje o účastnících uchováváme 5 let od jejich poslední účasti na některém z našich festivalů, v chráněné databázi, poté mažeme.

Poskytnutí údajů včetně pravého jména je podmínkou pro získání slev a ubytování a přihlášením se na akci (zasláním přihlášky, zaplacením vstupného) účastník souhlasí s uložením uvedených osobních údajů v chráněné databázi pořadatele (AMBER) a souhlasí rovněž s nutností prokázat svou totožnost (úřední doklad účastníka - OP, ŘP, pas, studentský průkaz s fotografií) v těchto případech:

- na recepci při prezenci na festival kvůli vydání účastnické obálky (se vstupenkami, stravenkami apod.),
- na recepci při vyplácení honoráře za pořady a linie,
- pro případ půjčování vybavení festivalu,
- v případě vracení zálohy za vstupné (hodinové, půldenní),
- v případě pochybnosti o pravosti vstupenky (ředitel festivalu a jeho zástupci, bezpečnostní služba festivalu a recepce),
- v případě porušování pravidel festivalu (ředitel festivalu a jeho zástupci, bezpečnostní služba festivalu a recepce).

Účastník není povinen předkládat úřední doklad totožnosti při objednávání alkoholu, stačí vstupenka s vyznačením věkové hranice. Nicméně v případě pochybnosti splnění věkové hranice mu nebude alkohol prodán, pokud se obsluze dobrovolně neprokáže úředním průkazem totožnosti.

V Nastavení osobních údajů v systému AMBER lze nastavit, že se v seznamu přihlášených účastníků zobrazí pouze iniciály a nick.

Pokud někdo z jakýchkoliv důvodů nechce své údaje v databázi mít, stačí požádat o výmaz na info@festivalfantazie.cz. Ovšem až po proběhnutí festivalu, kvůli kterému účastník údaje poskytl.