Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Přihláška účastníka

Tři možnosti objednávky účasti:

1. Jednoduchý nákup pouze vstupenek (bez registrace) do 15. 10.

2. Nákup vstupenek a služeb (s registrací) do 15. 10.

3. Nákup vstupenek a služeb na recepci FFS-FC

Objednávka účasti na FFS-FC 2019

Pravidla objednávek účasti

Účastníci do 15 let bez dospělého doprovodu musejí s sebou mít souhlas s účastí, podepsaný zákonným zástupcem.

Zakoupením vstupenek a služeb se zavazujete dodržovat Pravidla FFestivalů a podmínky čerpání služeb. Jejich nedodržování může mít za důsledek vyloučení z účasti, i trvalé. Neznalost pravidel neomlouvá.

Pravidla pro jednoduchý nákup

Jednoduchý nákup bez registrace umožňuje pouze získání vstupenek se všemi slevami kromě slevy pro ZTP. Peníze za takto zakoupené vstupné, služby atd. nevracíme, vstupenky nevyměňujeme.

Pravidla pro nákup s registrací

Nákup s registrací prostřednictvím objednávky umožňuje využít všechny výhody - všechny slevy včetně slev na doplňcích, služeb (včetně výběru a jistoty ubytování), účastnických materiálů a doplňků, možnost změn objednávky a vrácení části plateb.

Postupujte dle pokynů v objednávkovém systému AMBER. Prosím nevytvářejte novou registraci, pokud už máte. Jak zacházíme s údaji?

Pravidla pro nákup na místě

Nákup na místě umožňuje nákup vstupenek se všemi slevami kromě slevy za platbu předem, dále nákup služeb, účastnických materiálů a doplňků, jsou-li ještě dostupné. Peníze za takto zakoupené vstupné, služby atd. nevracíme, vstupenky nevyměňujeme.

Přibližně polovina účastníků nakupuje vstupenky až na místě. Negarantujeme 100% dostupnost služeb (výběr ubytování je omezený). účastnických materiálů a doplňků.

Platnost a změny objednávky

Platnost objednávky

Objednávka je ze strany účastníka závazná a platná ZAPLACENÍM, nejpozději do týdne od objednání.

Objednávka je ze strany pořadatele závazná a platná potvrzením přijetí platby v seznamu účastníků.

Nezaplacené objednávky se celé ruší po 16. 10.

Pořadatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit a účastníka vyloučit z účas-ti, pokud účastník porušuje Pravidla FFestivalů nebo způsobuje jiné problémy.

Doobjednání a rušení objednávky nebo její části

Prosím vyplňujte objednávku najednou, s uvážením místenek, služeb a doplňků.

Změnit lze pouze objednávky s registrací, nikoliv nákup na místě nebo jednoduchý nákup bez registrace. Předem a včas projednané změny výrazně urychlí a zjednoduší odbavení při prezenci na recepci.

Podmínky pro změny nákupu vstupenek, služeb a doplňků

Platba

Uzávěrka plateb  je 15. 10. Potélze vstupné a služby zakoupit až na místě.

Informace k platbě - na jaký účet platit, kde sledovat, zda už máme vaši platbu, jaký je náš kurz EUR, jak získat fakturu, jak prokázat zaplacení apod.